SEKRETY UZDRAWIANIA - TAJEMNICE

Jeden z najbardziej znanych w USA i w Polsce

Mistrz Bioenergoterapii

Ireneusz Stobiecki

1 (773) 283-1505

Ireneusz Stobiecki

Sekrety uzdrawiania – tajemnice

„Nie wystarczy dużo wiedzieć, aby być mądrym” Myśl przewodni Medycyny Wschodu

Foto 1993

Na czym polega sztuka

Uzdrawiania ?

Istnieją zjawiska , jakich nie sposób pojmować rozumowo, ani wyrażać słowami.

Nie ma też uniwersytetu na świecie, na którym można nauczyć się sztuki uzdrawiania.

Bo z wrażliwością i predyspozycjami do uzdrawiania  człowiek się rodzi . Zjawiska te możemy jedynie rozwijać i poznawać  drogą pozazmysłową.

Każdy człowiek rodzi się z talentami. Każdy rodzi się z innymi talentami.

Mogę tylko podziwiać talenty u niektórych ludzi, jakich sam nie posiadam… Ja z kolei uzdrawiam.

Te ukryre w tekście słowa te skrywają tajemnicę a zarazem odpowiedź na wiele nurtujących pytań.

Spróbuję Państwu nieco przybliżyć to zagadnienie…  

Możliwości uzdrawiania energią...

Promieniowaniem wydzielanym przez ludzkie ciało znane jest od prastarych czasów . Pod nazwą magnetyzmu leczniczego, sztukę tę stosowały wszelkie narody.
Istnieje fluid przenikający wszystko i nieznoszący próżni. Subtelny fluid, ożywiający wszelkie ciała …a nawet pozwalający ooddziaływać jedno na drugie.  Niewidzialne a rzeczywiste.

Starożytna mądrość...

Posiadała tajemne doktrymy…tylko dla wtajemniczonych.
Ludzki magnetyzm …to potężna siła lecznicza, to spotęgowana uzdrawiająca moc.
Godne podziwu działanie natury – ludzi posiadających potężne i zbawienne…właściwości niosące pomoc cierpiącym.
Tajemniczy fluid… przenika ciało człowieka…   jest pokarmem i życiem dla komórek  dotkniętych chorobą.
Istnieją ludzie o wyjątkowych predyspozycjach magnetycznych. Posiadają  oni zdolność… aby tę niewidzialną siłę  podporządkować sobie… 
Można zmieniać poziom wibracji energii  –  podwyższać  ją lub obniżać.
Wtajemniczeni w sztukę uzdrawiania są zdolni akumulować energię , koncentrować ją a nawet przenosić na chorego człowieka.
Uzdrowiciel tą zbawienną siłą może karmić dotknięte chorobą komórki fizyczne… a ciało przywracać do życia. Podobnie jak ogrodnik , który ożywia kwiaty podając im wodę.

posłuchaj

Relacje Uzdrowionych

Zachęcam też Państwa do zapoznania się z dotychczasową moją działalnością i historiami osób, które były już w beznadziejnej sytuacji i powróciły do zdrowia.

Uzdrawianie jest tajemnicą

Tajemnicą znaną już od starożytności.

Prawdą jest, że energia poddaje się ludzkiej woli i można nią sterować.
Jednak, energia nie poddaje się woli każdego człowieka. Nie wszyscy ludzie są jednakowo wrażliwi i nie wszyscy posiadają dar uzdrawiania. Jednak, ci co ten zbawienny dar posiadają, mogą dokonywać, mówiąc w przenośni i dosłownie  niezwykłych efektów terapeutycznych.
Dokonują uzdrowień  w przypadkach , w których medycyna wykorzystała już  możliwości leczenia. Materia jest to przejaw energii… jest to prawo. Jednak  podporządkowanie tej siły z kości i krwi człowiekowi jest  prawem dotychczas niezupełnie zieznanym.

Medytacja o poranku,wsród setek tryskajacych kropel wody… grajacych przepiękną muzykę.


Sztuka uzdrawiania jest pracą pozazmysłową

a w świecie pozazmysłowym obowiązują i rządzą inne zasady i prawa.
Sam proces uzdrawiania odbywa się poza widzialnym ciałem chorego.
Ciało każdego człowieka otacza niewidzialna aura. Można powiedzieć, że ciało ludzkie w pewnym sensie świeci.
Świetlisty kokon promieniujący wokół ciała skrywa wszelkie prawdy o człowieku… skrywa tajemnicę zdrowia i choroby, a także  tajemnicę życia i śmierci człowieka.
Aura jest miejscem, na którym uzdrowiciel dokonuje tego, co niezrozumiałe.

Człowiek , który już urodził się uzdrowicielem „widzi dłońmi.

Co,to znaczy widzi dłońmi  ??? Terapeuta jest pewnego rodzaju aparatem nadawczym i odbiorczym…dzięki uwrażliwionym dłoniom ,  odbiera  wszelkie sygnały płynące z organizmu chorego. Odczytuje pracę organów, a także choroby…nie tylko w okresie jawnym , ale także w okresie wylęgania i utajonym.

Ponadto posiada zdolność koncentrowania energii i odżywiania tym zbawiennym darem obumarłe komórki .
Mówiąc dokładniej… Przywraca do życia obumarłe komórki.

Promieniowanie ludzkiej dłoni. Fotografia wykonana metodą Kirliana.

Ireneusz Stobiecki

Uzdrawianie to mistyczny związek ducha i ciała uzdrawiacza. Jest to zdolność przenikania. Czy przenikania poza prawa materii , czasu i przestrzeni ??? Czy jest to zdolność przenikania granic światów…świata widzialnego i niewidzialnego. 

Jednak, przede wszystkim  jest to zdolność przenikania tajemnicy głębi drugiego człowieka. Bioenergoteraputa i chory stają się jedną dualną energią , jednym oddechem, jedną myślą , jednym istnieniem , jedną potężną mocą . Jednym biciem serca – a jest to możliwe.  Zachodzi wówczas coś bardziej doskonałego, niż zna współczesna nauka i trudno tu o definicję…

Cuda nie przychodzą same… najważniejsze to wewnętrzny spokój. Całkowita równowaga myśli i ducha.  

Na stronie internetowej – ogólnodostępnej nie wskazane  ujawniać pewnych sekretów, jedynie dla wtajemniczonych. Przekazuję Państwu jedynie zarys wiedzy, aby dać  światło samej naturze rzeczy.  

Serdecznie zapraszam Państwa do mojego gabinetu na indywidualne terapie.

Ireneusz Stobiecki

Bioenergoterapeuta

Sztuka Uzdrawiania uzdrawiania to wielka wiedza. Wiedza pełna światła i mądrości. 

Jednak, drogą ludzkiego intelektu trudno pojąć zjawiska, które poznajemy drogą pozazmysłową. Zjawiska, których nie widać a które istnieją. 

Dlatego nie wszyscy ludzie wierzą w istnienie tychże zjawisk. Odczytywanie prawd o ludzkiej istocie, to prastara wiedza a jednocześnie… moje długoletnie doświadczenia pracy z energią i moje tejemnice… 

Ireneusz Stobiecki

Serdecznie zaprasza

Masz pytanie?

Napisz Wiadomość